Make your own free website on Tripod.com

Scanner

 

 

สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลประเภทที่ไม่สะดวกในการป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทางคีย์บอร์ดได้ เช่น ภาพโลโก้ วิวทิวทัศน์ ภาพถ่ายรูปคน สัตว์ ฯลฯ

เราสามารถใช้สแกนเนอร์สแกนภาพเข้าไปเก็บไว้ในเครื่อง เพื่อนำภาพมาแก้ไขสี รูปร่าง ตัดแต่ง และนำภาพไป ประกอบงานพิมพ์อื่น ๆ ได้ สแกนเนอร์ภาพนิ่ง เป็นสแกนเนอร์ที่เก็บภาพนิ่ง และสแกนข้อความประเภท Text จากเอกสาร โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ ได้

 

ประเภทของสแกนเนอร์ สแกนเนอร์แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

 

1. สแกนเนอร์มือถือ (Hand-Held Scanner)
มีขนาดเล็ก ราคาไม่แพงนัก เก็บภาพขนาดเล็ก ๆ ซึ่งไม่ต้องการความละเอียดมากนักได้ เช่น โลโก้ ลายเซ็น เป็นต้น

 

2. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet-Feed Scanner)
เป็นสแกนเนอร์ที่ใหญ่กว่าสแกนเนอร์มือถือใช้หลักการดึงกระดาษขึ้นมาสแกนทีละแผ่นแต่มีข้อจำกัดคือ ถ้าต้องการ สแกนภาพจากหนังสือที่เป็นรูปเล่มต้องฉีกกระดาษออกมาทีละแผ่นทำให้ไม่สะดวกในการสแกน คุณภาพที่ได้จาก สแกนเนอร์ประเภทนี้อยู่ในระดับปานกลาง

 

3. สแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner)
เป็นสแกนเนอร์ที่มีกระจกใสไว้สำหรับวางภาพที่จะสแกน เหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร คุณภาพของงานสแกนประเภทนี้ จะดีกว่า สแกนเนอร์แบบมือถือ หรือสแกนเนอร์แบบดึงกระดาษ แต่ราคาก็จะสูงกว่าเช่นกัน

 

การเลือกใช้สแกนเนอร์ มีข้อความพิจารณา ดังนี้

1. ความละเอียดของงานสแกน ความละเอียดของภาพที่สแกนมีหน่วยวัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi = dot per inches) สแกนเนอร์ที่มีคุณภาพดีสามารถสแกนได้ละเอียดมากถึง 1200 dpi โดยปกติการใช้สแกนเนอร์ธรรมดาจะใช้ความ ละเอียดเพียง 300 dpi ก็พอ ไม่จำเป็นต้องให้ความละเอียดมาก เพราะจะทำให้ใช้เวลาในการสแกนมาก

2. การสแกนสี การสแกนเฉดเทา จะสแกนภาพออกมาเป็นสีเทา ปัจจุบันไม่นิยมใช้งานแล้ว แต่นิยมใช้สแกนเนอร์สี ซึ่งเหมาะสำหรับการสแกนภาพถ่าย และภาพจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

 

Scanner Technology

1. LIDE SCANNERS สแกนเนอร์รุ่นพกพา ประสิทธิภาพเยี่ยม

สแกนเนอร์ระบบ CIS (Contact Image Sensor) รุ่นใหม่ รูปทรงนำสมัย กะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง และเคลื่อนย้าย ด้วยประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด จาก LIDE Technology (LED InDirect Exposure) ที่สามารถสแกนได้จากต้นฉบับโดยตรง พร้อม sensor ในการสแกน ให้กว้างขึ้นภาพที่ได้ จึงมีความคมชัดเท่าต้นฉบับจริง โดยให้ความละเอียดในการสแกน 300 x 600 / 600 x 1200 /1200 x 2400 dpi โดยมีระดับความละเอียดในการสแกนให้เลือกตั้งแต่ 25 - 9600 dpi ในระดับสี 48 bit ประหยัดไฟสูงสุดเพียง 2.5 วัตต์ และยังสามารถใช้งานได้ทั้ง PC, MAC และ PowerMacได้อีกด้วย

เทคโนโลยี LIDE (Led InDirect Exposure) โดยนำ CIS (Contact Image Sensor) ภายในของ CIS จะบรรจุ หลอด LED ของ Red Green Blue ในลักษณะแนวตั้ง

 

 

2. CCD SCANNERS สแกนเนอร์ระดับมืออาชีพ

สแกนเนอร์ระบบ CCD (Charged Couple Device) รุ่นใหม่ที่นำเสนอ 2 เทคโนโลยีล่าสุดจากแคนนอนคือ VAROS Technology (Variable Refraction Optical System) ที่มีระบบการทำงานของ Glass Plate ที่ปรับเอียงช่วยในการอ่านข้อมูลในครั้งแรกให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด และ Galileo Lens ซึ่งเป็นชุดเลนส์ในหัวสแกนที่ประกอบด้วยเลนส์ประสิทธิภาพสูง 5 ชิ้น ช่วยเพิ่มความกว้างของช่องรับแสงเพื่อเพิ่มพื้นที่ตกกระทบของแสง กับ CCD ทำให้ได้ความเร็วในการสแกนภาพสูงสุด อีกทั้งยังสามารถสแกนภาพ 3 มิติ และมีระบบการสแกนฟิล์ม (Film Adapter Unit) ที่ให้ความละเอียดสูงถึง 1200 dpi โดยมีระดับความละเอียดในการสแกนให้เลือกตั้งแต่ 25 - 9600 dpi ในระดับสี 48 ใช้งานได้ทั้ง PC, MAC และ PowerMac CCD ในการแปลงสัญญาณจาก Analog--> Digital โดยภายในตัว CCD นั้นจะประกอบไปด้วย Light Sensing ของ Red Green Blue (RGB) รวมทั้งหมด 3 หลอดลักษณะจะเป็นแถบสี 3 แถบอยู่ภายใน CCD ใช้ในการอ่านค่าของแต่ละสี ในสมัยก่อนนั้น ในการสแกนภาพสี 1 บรรทัด จะทำการสแกนทั้งหมด 3 รอบ 3 สี แต่วิวัฒนาการของ Canon ได้ทำการพัฒนาขึ้นโดยจะทำการสแกนภาพสี,ขาว/ดำ,Grayscale เพียง 1 รอบ (ครบทั้ง 3 สี) เท่านั้น

 

 

FrontPage