Make your own free website on Tripod.com

Keyboard ( แผงแป้นอักขระ )

 

 

แผงแป้นอักขระ หรือคีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด ขนาดไม่ใหญ่มาก บนแป้นพิมพ์จะมีปุ่มตัวอักษร สัญลักษณ์ และอักขระต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีปุ่มต่าง ๆ ทั้งสิ้น 101 ปุ่ม แต่ปัจจุบันอาจเพิ่มปุ่มพิเศษมากขึ้นอีก เพื่อสนับสนุนการใช้ งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ๆ เช่น Window 95 , 98

 

 

ภายในแป้นพิมพ์จะมีแผงวงจรหลักที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

 

1. แป้น Escape

ใช้สำหรับยกเลิกคำสั่ง หรือออกจากโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ มีจำนวน 1 แป้น อยู่ที่มุมบนซ้ายสุด

 

2. กลุ่มแป้นฟังก์ชั่น (Function)

อยู่ด้านบนสุด มีทั้งหมด 12 ปุ่ม ตั้งแต่ F1ถึง F12 ช่วยอำนวยความสะดวกใน การทำงานด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ให้ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น กด F1 ในโปรแกรมเวิร์ดจุฬา จะเป็นการทำให้ตัวอักษรเป็น ตัวปกติ

 

3. แป้นแบ็กสเปซ (Backspace)

มี 1 ปุ่ม อยู่ด้านบนถัดจากแป้น F11,F12 ลงมา ใช้ลบตัวอักษรทีละหนึ่งตัว โดยจะลบจากทางซ้ายมือของเคอร์เซอร์

 

4. กลุ่มแป้นสำหรับแก้ไขข้อความ

มีอยู่ 6 แป้น ถัดจากแป้น F12 ลงมา ประกอบด้วยแป้น Insert, Delete, Home, End, PageUp, PageDown ใช้มากในโปรแกรมประเภทเวิร์ด สำหรับแทรกข้อความ ลบข้อความ เลื่อนตำแหน่ง เคอร์เซอร์และตำแหน่งของกระดาษ

 

5. แป้นเอ็นเทอร์ (Enter)

มีอยู่ 2 แป้น ทำหน้าที่บอกให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำตามคำสั่งที่พิมพ์ไว้ เช่น โปรแกรม DOS พิมพ์คำสั่ง Dir แล้วต้องกด Enter เครื่องจึงจะทำงานต่อได้ในโปรแกรมประเภท Word กด Enter หมายถึง การขึ้นบรรทัดใหม่ ในโปรแกรมประเภทสเปรดชีต Enter หมายถึง ป้อนข้อมูลเข้าไปในเซลล์เรียบร้อยแล้ว

 

6. แป้นคอนโทรล (Control-Ctrl) และแป้น อัลเทอร์เน็ต (Alternate-Alt)

มีอยู่อย่างละ 2 ปุ่ม ทางซ้ายและขวามือ ทำหน้าที่ร่วมกับแป้นอื่น เพื่อให้เกิดคำสั่งพิเศษเพิ่มขึ้นมาก เช่น Ctrl+แป้น S หมายถึง การบันทึกข้อมูล, Ctrl+Alt +Del หมายถึง การ Restart เครื่องใหม่ เป็นต้น

 

7. กลุ่มแป้นนัมเบอร์ (Numberic Keypad)

อยู่ทางขวาของแป้นพิมพ์ จะมีตัวเลข 0-9 และมีตัวอักษร Home, End เป็นต้น กำกับอยู่แป้นเหล่านี้มีการใช้ 2 สถานะ คือ ถ้าไฟบนข้อความ Num Lock ติดอยู่แสดงว่าแป้นชุดนี้เป็นตัวเลข ถ้าไฟบนข้อความ Num Lock ดับ แสดงว่าแป้นชุดนี้เป็นคีย์ลูกศร ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์

 

8. กลุ่มแป้นเลื่อนเคอร์เซอร์ ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพ

 

9. แป้นสเปซบาร์ (Spacebar)

มี 1 แป้น เป็นแป้นที่ยาวที่สุดของแป้นพิมพ์ อยู่ด้านล่างสุด ทำหน้าที่เว้นวรรคครั้งละ 1 ตัวอักษร

 

10. แป้นชิฟต์ (Shift)

มีอยู่ 2 แป้น ซ้าย-ขวา ทำหน้าที่คอยเรียกใช้งานตัวอักษรด้านบนของแป้นพิมพ์ เท่ากับ แคร่ยกขึ้นของแป้นพิมพ์ดีด

 

11. แป้น Caps Lock

อยู่ทางซ้ายสุดตรงกลางของแป้นพิมพ์ ทำหน้าที่เปลี่ยนตัวอักษรล่างเป็นตัวบนในภาษาไทย และตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ

 

12. ไฟแสดงสถานะ

เป็นไฟเล็ก ๆ ทางขวามือด้านบนสุดของแป้นพิมพ์ มีจำนวน 3 หลอด ใช้แสดงสถานะ 3 แบบ คือ Num Lock, Caps Lock และ Scroll Lock

 

13. กลุ่มแป้นพิมพ์อักขระ

มีจำนวน 47 แป้น เป็นแป้นกลุ่มใหญ่ของแป้นพิมพ์ อยู่ตรงกลางมีทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ ตำแหน่งคล้ายกับพิมพ์ดีดทั่วไป

 

FrontPage