Make your own free website on Tripod.com

Sound Card ( การ์ดเสียง )

 

 

เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงเสียงและบันทึกเสียงได้เหมือนเครื่องเล่นเทปคาสเซตต์ การ์ดเสียงมี ชื่อเรียกหลายชื่อ บางทีเรียก ซาวด์การ์ด (Sound Card) ซาวด์บอร์ด (Sound Board) หรือออดิโอซาวด์ (Audio Sound)

 

 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ดเสียง คือ ลำโพง หรือหูฟัง โดยปกติคอมพิวเตอร์จะมีลำโพงเล็ก ๆ ติดไว้ข้างในมาพร้อม กับเครื่อง แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์จะมีลำโพงขนาดใหญ่ขึ้น บางรุ่นมีลำโพงข้างนอกแถมมาให้ด้วย


สัญญาณออก เป็นแจ๊กสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียง หรือ Amplify ต่าง ๆ และ ไมโครโฟน สำหรับบันทึกเสียง เก็บเป็นไฟล์เอาไว้ได้
ปัจจุบันการ์ดเสียงได้พัฒนาไปมาก โดยเฉพาะในการใช้งานด้านมัลติมีเดีย และเล่นเกมส์ 3 มิติ

 

การเลือกใช้การ์ดเสียง ควรคำนึงถึง สิ่งต่อไปนี้

1. คุณภาพของเสียง การจะดูว่าการ์ดเสียงให้คุณภาพของเสียงดีหรือไม่ แค่ไหนให้ดูจาก Sampling Size และ Sampling Rate การ์ดเสียงที่มีขนาดพอใช้งานได้ควรจะมี Sampling Size 16 บิต และ Sampling Rate 44.1 Khz

2. การพูดและฟังพร้อมกัน การ์ดเสียงที่ดีจะต้องสามารถสื่อสาร 2 ทางได้ คือ พูดและฟังโต้ตอบกันได้ ในการใช้งาน ระบบเครือข่าย

3. การพูดและฟังพร้อมกัน การ์เสียงที่ดีจะต้อสามารถสื่อสาร 2 ทางได้ คือ พูดและฟังโต้ตอบกันได้ ในการใช้งาน ระบบเครือข่าย

 

FrontPage