Make your own free website on Tripod.com

CD-Writer & Combo Drive

 

 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่วางจำหน่ายบางรุ่นได้ติดตั้ง CD-Writer แทนที่จะติดตั้ง CD-ROM Drive CD-Writer นี้มีลักษณะกายภาพภายนอกและคุณสมบัติเหมือน CD-ROM Drive ทุกประการ แต่ผนวกความสามารถในการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD รวมทั้งทำสำเนาแผ่น CD ด้วย แผ่นที่จะนำมาเพื่อบันทึกหรือทำสำเนาจะต้องเป็นแผ่นที่เรียกว่า CD-R (บันทึกได้ครั้งเดียว หากผิดพลาดแผ่นจะเสียหายเลย) หรือ แผ่น CD-RW (บันทึกและปันทึกซ้ำได้ โดยผู้ผลิตแผ่นประเภทนี้อ้างว่าจะบันทึกซ้ำได้ประมาณ 1,000 ครั้ง) คุณสมบัติที่ผู้ซื้อ CD-Writer ต้องพิจารณาคือความเร็ว ซึ่งใช้วิธีการระบุเช่นเดียวกับ CD-ROM Drive แต่ในที่นี้จะเพิ่มตัวเลขจาก 1 เป็น 3 ตัว เช่น 20/10/40 หมายความว่า CD-Writer ตัวนี้บันทึกแผ่น CD-R สูงสุดที่ 20x บันทึกแผ่น CD-RW สูงสุดที่ 10x และอ่านแผ่นทุกประเภทสูงสุดที่ 40x

Combo Drive หมายถึง การรวมกันระหว่าง CD-RW + DVD เพราะฉะนั้น จะสามารถ อ่านได้ทั้ง VCD และ DVD อีกทั้งสามารถ เขียน (Copy) แผ่น CD-R/RW ได้อีกด้วย..

 

หลักการทำ VCD เบื้องต้น
VCD (Video Compact Disc) หรือที่เรียกกันว่า Video CD เป็นนวัตกรรมทางด้าน Multimedia ที่ได้พัฒนารูปแบบมาจาก CD หรืออาจกล่าวในอีกนัยหนึ่งว่า CD นั้นใช้สำหรับบันทึกเสียง ส่วน VCD มีความสามารถ ที่เพิ่มขึ้นมาอีก คือ สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียง

ระบบของ VCD มีรูปแบบเดียวกับระบบของโทรทัศน์ คือ มีทั้งระบบ PAL และระบบ NTSC ซึ่งโดยปกติประเทศไทย และประเทศทางแถบยุโรปจะใช้ระบบ PAL ซึ่งจะส่งสัญญาณในแบบเส้นแนวนอน 625 เส้นต่อเฟรม ใช้มาตรฐาน Frame Rate ที่ 25 เฟรม/วินาที ส่วนระบบ NTSC นั้นจะใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งสัญญาณในแบบเส้นแนวนอน 525 เส้น/เฟรม มีมาตรฐาน Frame Rate ที่ 30 เฟรม/วินาที แต่การบันทึกเพื่อจัดทำเป็น VCD นั้นจะต้องมีการบีบอัดสัญญาณเพื่อให้สามารถบันทึกลงใน แผ่น CD ได้ ดังนั้นจึงได้มีการบีบอัดให้ลดลงมาถึง 1/4 เท่า จึงใช้สัญญาณที่ 352 x 288 เส้น สำหรับระบบ PAL และ 352 x 240 เส้น สำหรับระบบ NTSC เมื่อเราทราบถึงลักษณะของ VCD แล้ว ต่อมาเรามาดูว่า ถ้าเราจะทำ VCD 1 แผ่น จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

 

อุปกรณ์ในการทำ VCD

1. ข้อมูลที่ต้องการจะทำเป็น VCD ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ VCD ต้นฉบับ วิดีโอเทปที่บันทึกข้อมูลไว้แล้ว ไฟล์ที่ได้เตรียมไว้ เช่น ไฟล์นามสกุล AVI ไฟล์นามสกุล Mpeg เป็นต้น

2. เครื่องเล่น VCD เครื่องเล่นวิดีโอเทป คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมในการแสดงไฟล์ที่จะนำมาใช้ในการจัดทำ เช่น Quicktime Player , Realplayer, Power DVD หรือ Application อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับเปิดข้อมูลนั้น ๆ ได้ (ขึ้นอยู่กับต้นฉบับ ที่ต้องการจะนำไปใช้ในการจัดทำ VCD)

3. การ์ด Capture เช่น FlyVideo2000, FlyVideo3000, VCDEdit, EZeditor D8 เป็นต้น ซึ่งการ์ด Capture ที่ยกตัวอย่างนั้น เป็นการ์ด Capture ที่มีราคาไม่สูงมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดที่ใช้ติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเสียบอยู่บน PCI Slot (ยกเว้นกรณีที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบของไฟล์นามสกุล AVI, Mpeg หรือ ข้อมูลอยู่ในเครื่องอยู่แล้วซึ่งสามารถ จัดทำ VCD ได้โดยไม่ต้องใช้ การ์ด Capture ช่วยก็ได้)

4. คอมพิวเตอร์ ควรมีความเร็วตั้งแต่ 600 MHz RAM 128 MB ขึ้นไป ฮาร์ดดิสก์มีพื้นที่เหลือประมาณ 2 GB

5. CD Writer หรือเครื่องเขียน CD ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลที่ได้จัดทำไว้แล้วให้มาอยู่ในรูปแบบของ VCD

6. แผ่น CD สำหรับใช้เขียนเป็น VCD

สำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้ในการจัดทำ VCD ดังได้แสดงให้ทราบข้างต้นนั้น สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เช่น ถ้าข้อมูลเป็น DVD เครื่องที่ใช้แสดงข้อมูลจะต้องมีอุปกรณ์ที่สนับสนุน DVD ได้แก่ เครื่องเล่น DVD หรือ ไดรฟ์ DVD รวมถึง ฮาร์ดดิสก์ต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเก็บข้อมูลจำนวนมาก เป็นต้น นอกจากนั้น ในส่วนของการ์ด Capture สำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์มากพอสมควรก็สามารถที่จะซื้อฮาร์ดแวร์ซึ่งมีลักษณะเป็น External ที่ไม่ต้องติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Dazzle Digital Video Creator II, DVD.master, DVstormSE ซึ่งข้อดีของฮาร์ดแวร์เหล่านั้น คือ ข้อมูลที่ทำการ Input สัญญาณ และ Output สัญญาณออกมานั้น จะได้ภาพ และเสียงที่ตรงกันมากขึ้น และลดภาระการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึง Option ของโปรแกรมที่มาพร้อมกับ ฮาร์ดแวร์เหล่านั้นก็จะมีความหลากหลาย ซึ่งปกติแล้วราคา ซอฟท์แวร์ที่มาพร้อมกับ ฮาร์ดแวร์เหล่านั้น จะมีราคาที่สูงมาก

 

FrontPage